Friday, 21 October 2011

Di Tangan T Amir Hamzah, Bahasa Melayu Masih Terus Dihargai Hingga Kini - Harian Analisa

Medan, (Analisa). Tengku Amir Hamzah yang bernama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indera Putera yang lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur ketika itu, pada 28 Februari 1911 dan meninggal di Kuala Begumit, 20 Maret 1946 di usia 35 tahun merupakan seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru.
Ia lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Melayu (Kesultanan Langkat) dan banyak berkecimpung dalam alam sastra dan kebudayaan Melayu.

"Amir Hamzah tidak hanya penyair besar pada zaman Pujangga Baru, namun juga menjadi penyair yang diakui kemampuannya dalam bahasa Melayu-Indonesia hingga saat ini. Di tangan Amir Hamzah Bahasa Melayu mendapat suara dan lagu unik yang terus dihargai hingga saat ini," tegas Prof H Djohar Arifin Husin menceritakan kisah perjalanan sejarah hidup T Amir Hamzah pada Seminar nasional dan peringatan 100 tahun pahlawan nasionnal Tengku Amir Hamzah di Hotel Tiara, Kamis (20/10).


Link: http://gentole.wordpress.com/2011/03/02/the-king-of-the-new-poets/